Главная
При цитуванні статей з журналу "ТКЕА" його опис на латиниці має бути представлено транслітерацією, а саме: "Tekhnologiya i Konstruirovanie v Elektronnoi Apparature".

Технология и конструирование в электронной аппаратуре
                         № 4'2018
  Сучасні електронні технології
 • Ефективність порозрядної конвеєризаціїї обчислень у FPGA-компонентах систем критичного застосування. Нікул В. В., Дрозд О. В., Дрозд Ю. В., Озеранський В. С. (російською мовою) (3)
 • Електронні засоби: дослідження, розробки
 • Дослiдження характеристик кремнiєвих фотоелектричних перетворювачiв сонячних батарей при перегрiві. Іванченко О. В., Мазурик С. В., Тонкошкур О. С. (російською мовою) (9)
 • Сенсоелектроніка
 • Електрофізичні та фотоелектричні характеристики трьохбар'єрної фотодіодної GaAs-структури. Абдулхаєв О. А., Йодгорова Д. М., Карімов А. В., Якубов А. А., Кулієв Ш. М. (російською мовою) (21)
 • Зміна провідності структур «пористий кремній з наночастинками срібла — кремній» при детектуванні перекису водню. Кутова О. Ю., Душейко М. Г., Лобода Б. О., Обухова Т. Ю. (28)
 • НВЧ-техніка
 • Управління падінням напруги кремнієвого діода шляхом опромінення електронами та термічної обробки. Карімов А. В., Рахматов А. З., Абдулхаєв О. А., Аріпова У. Х., Хідірназарова А. Ю., Кулієв Ш. М. (російською мовою) (33)
 • Системи передачі та обробки сигналів
 • Метод адаптивної дельта-модуляції для довільних коефіцієнтів адаптації у сенсорній мережі мобільного моніторингу ЕКГ. Тимченко О. В., Лозинський В. І. (38)