Главная
 
UA   RU

20-та МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Одеса, Україна
27—31 травня 2019 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Представництво «Польськa академія наук» у Києві
Лодзінський технічний університет (Польща)
Видавничий центр «Політехперіодика» (м. Одеса, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова: Оборський Геннадій Олександрович, д. т. н., ОНПУ

Відп. секретар: Тихонова Олена Анатоліївна, ПП «Політехперіодика»

Дмитришин Д. В., д. ф.-м. н. (ОНПУ, Україна)
Піліпенко В. О., д. т. н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Sobchuk H., prof. (Представництво «Польськa академія наук» у Києві)
Чміль В. М., к. т. н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Єфіменко Анатолій Афанасійович, д. т. н., ОНПУ

Вчений секретар: Садченко Андрій Валерійович, к. т. н., ОНПУ

Бондаренко О. Ф., к.т.н. (НТУУ «КПІ», Київ, Україна)
Бондарєв А. П., д.т.н. (НУ «Львівська політехніка»,
      Україна)
Vajda I., Dr.Sc. (Budapest University of Technology and
     Economics, Budapest, Hungary)
Vinnikov D., Dr.Sc.(Tallinn University of Technology,
     Tallinn, Estonia)
Galkin I., Prof. (Riga Technical University, Riga, Latvia)
Глушеченко Е. М., к.т.н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)
Dhoska K.,Dr. (Polytechnic University of Tirana, Tirana,
     Albania)
Казаков А. І., д.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Лузін С. Ю., д.т.н. (ВАТ «Ерємєкс»,
     С.-Петербург, Росія)
Martins J., Prof. (Instituto de Desenvolvimento de Novas
     Tecnologias, Caparica, Portugal)
Мокрицький В. А., д.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Невлюдов І. Ш., д.т.н. (ХНУРЕ, Харків, Україна)
Nika D., Dr.Sc. (Moldova State University,
     Кишинів, Молдова)
Ніколаєнко Ю. Є., д.т.н. (НТУУ «КПІ», Київ, Україна)
Pires V., Prof. (Instituto Politecnico de Setubal, Setubal,
     Portugal)
Петлицька Т. В., к.т.н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Плаксін С.В., д.ф.-м.н. (Інститут транспортних систем
      і технологій НАНУ, Дніпро, Україна)
Romero-Cadaval E., Prof. (Universidad de Extremadura,
     Badajoz, Spain)
Rychlik A., Ph.D. (Lodz University of Technology, Poland)
Сафронов П.С., к.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Солодуха В. О., к.т.н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Stevich Z., Dr. Sc. (University of Belgrade, Сербія)
Szczurko J., PhD. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Томашик В. М., д.х.н. (Інститут фізики напівпровідників
      ім. В. Є. Лашкарьова, Київ, Україна)
Тининика О. М., к.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи. Захист інформації в широкосмугових системах та комп’ютерних мережах
Секція 2. Проектування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів
Секція 3. Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології
Реквізити для зв’язку:  
	е-mail tkea.journal@gmail.com, тел. +38 (099) 444-63-52.
		Відп. секретар ОК Олена Анатоліївна Тихонова
		Секретар ОК  Олександра Олексіївна Алєксєєва