Главная
 

25-та МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Одеса, Україна
27—29 травня 2024 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Одеська політехніка»
Видавничий центр ПП «Політехперіодика» (м. Одеса)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Оборський Геннадій Олександрович, д. т. н. (Одеська політехніка)

Відп. секретар: Тихонова Олена Анатоліївна (ПП «Політехперіодика», Одеса)

Дмитришин Д. В., д. ф.-м. н. (Одеська політехніка)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Троянський Олександр В’ячеславович, к. т. н.

Вчені секретарі: Садченко Андрій Валерійович, к. т. н.;
Тининика Олександр Миколайович, к. т. н.
(Одеська політехніка)

Бондаренко О. Ф., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Бондарєв А. П., д.т.н. (Львівська політехніка, Україна)
Vinnikov D., Dr.Sc.(Tallinn University of Technology,
     Estonia)
Глушеченко Е. М., к.т.н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)
Guilbert D., Dr. (Universite de Lorraine, France)
Dhoska K., Dr. (Polytechnic University of Tirana, Albania)
Jarich M., Dr. Sс. (University of Belgrade, Serbia)
Morales D. P., D.Eng. (Universidad de Granada, Spain)
Мокрицький В. А., д.т.н. (Одеська політехніка, Україна)
Невлюдов І. Ш., д.т.н. (ХНУРЕ, Харків, Україна)
Nika D., Dr.Sc. (Moldova State University, Кишинів,
      Молдова)
Ніколаєнко Ю. Є., д.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Pires V., Prof. (Instituto Politecnico de Setubal, Portugal)
Плаксін С. В., д.ф.-м.н. (Інститут транспортних систем
      та технологій НАНУ, Дніпро, Україна)
Rodriguez N., D.Eng. (Universidad de Granada, Spain)
Rodzik D., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Сафронов П. С., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Stevich Z., Dr. Sc. (University of Belgrade, Serbia)
Szczurko J., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Томашик В. М., д.х.н. (Інститут фізики напівпровідників
      ім. В. Є. Лашкарьова, Київ, Україна)


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Інформаційні технології та захист інформації в електроніці та телекомунікації
1.1. Автоматизація проектування.
1.2. Комп'ютерне моделювання та оптимізація.
1.3. Технології моделювання фізичних процесів.
1.4. Математичні методи в крипто- та стеганографії.
1.5. Захист інформації від несанкціонованого доступу, виявлення порушення цілісності інформаційних контентів.
1.6. Управління інформаційною безпекою.
1.7. Апаратні та програмні методи захисту інформації.

Секція 2. Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи
2.1. Радіолокаційні системи.
2.2. Передача та обробка сигналів.
2.3. Апаратні радіоелектронні засоби.
2.4. Телевізійні пристрої та системи.
2.5. Технології та засоби зв’язку.
2.6. Телемедицина.

Секція 3. Проєктування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів
3.1. Проєктування та виробництво електронних засобів. Мікроелектромеханічні системи.
3.2. Надійність. Забезпечення теплових режимів.
3.3. Системи автоматизованого проектування.
3.4. Технологічні процеси виробництва електронних компонентів, вузлів, апаратів.
3.5. Метрологія. Стандартизація.
3.6. Конструкційні матеріали.

Секція 4. Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології
4.1. Функціональна мікро- та наноелектроніка.
4.2. Опто- та акустоелектроніка.
4.3. Вимірювачі-перетворювачі.
4.4. Світлодіодна техніка.
4.5. Матеріали мікро- та наноелектроніки.

Мови конференції: українська, англійська.

Заявки на включення доповіді до Програми конференції приймаються разом з тезами за адресою <tkea.journal@gmail.com> (див. форму заявки тут).

Термін розгляду доповіді — один місяць.

Реквізити для оплати участі (відповідно до заявки) будуть направлені авторам разом з повідомленням про включення доповіді до Програми.

Вимоги до тез доповіді викладено в шаблоні (див. тут).

Ключові дати
Подання матеріалів до розгляду 30/03/2024
Повідомлення про прийняття доповіді 30/04/2024
Розсилка запрошення з Програмою конференції 15/05/2024

Вартість участі (резиденти / нерезиденти України)

Включення доповіді до програми конференції й публікація тез у книзі та на сайті — 600 грн. / 100 дол. США
Книга «Труди конференції»:
                                            паперова: — 300 грн.
                                            електронна — 150 грн.

Реквізити для зв’язку:  
	е-mail tkea.journal@gmail.com, тел. +38 (099) 444-63-52.
		Відп. секретар ОК Олена Анатоліївна Тихонова
		Секретар ОК  Олександра Олексіївна Алєксєєва