Главная
 
UA   RU

20-та МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Одеса, Україна
27—31 травня 2019 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Представництво «Польськa академія наук» у Києві
Лодзінський технічний університет (Польща)
Видавничий центр «Політехперіодика» (м. Одеса, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова: Оборський Геннадій Олександрович, д. т. н., ОНПУ

Відп. секретар: Тихонова Олена Анатоліївна, ПП «Політехперіодика»

Дмитришин Д. В., д. ф.-м. н. (ОНПУ, Україна)
Піліпенко В. О., д. т. н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Sobchuk H., prof. (Представництво «Польськa академія наук» у Києві)
Чміль В. М., к. т. н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Єфіменко Анатолій Афанасійович, д. т. н., ОНПУ

Вчений секретар: Садченко Андрій Валерійович, к. т. н., ОНПУ

Бондаренко О. Ф., к.т.н. (НТУУ «КПІ», Київ, Україна)
Бондарєв А. П., д.т.н. (НУ «Львівська політехніка»,
      Україна)
Vajda I., Dr.Sc. (Budapest University of Technology and
     Economics, Budapest, Hungary)
Vinnikov D., Dr.Sc.(Tallinn University of Technology,
     Tallinn, Estonia)
Galkin I., Prof. (Riga Technical University, Riga, Latvia)
Глушеченко Е. М., к.т.н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)
Dhoska K.,Dr. (Polytechnic University of Tirana, Tirana,
     Albania)
Казаков А. І., д.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Лузін С. Ю., д.т.н. (ВАТ «Ерємєкс»,
     С.-Петербург, Росія)
Martins J., Prof. (Instituto de Desenvolvimento de Novas
     Tecnologias, Caparica, Portugal)
Мокрицький В. А., д.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Невлюдов І. Ш., д.т.н. (ХНУРЕ, Харків, Україна)
Nika D., Dr.Sc. (Moldova State University,
     Кишинів, Молдова)
Ніколаєнко Ю. Є., д.т.н. (НТУУ «КПІ», Київ, Україна)
Pires V., Prof. (Instituto Politecnico de Setubal, Setubal,
     Portugal)
Петлицька Т. В., к.т.н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Плаксін С.В., д.ф.-м.н. (Інститут транспортних систем
      і технологій НАНУ, Дніпро, Україна)
Romero-Cadaval E., Prof. (Universidad de Extremadura,
     Badajoz, Spain)
Rychlik A., Ph.D. (Lodz University of Technology, Poland)
Сафронов П.С., к.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Солодуха В. О., к.т.н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Stevich Z., Dr. Sc. (University of Belgrade, Сербія)
Szczurko J., PhD. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Томашик В. М., д.х.н. (Інститут фізики напівпровідників
      ім. В. Є. Лашкарьова, Київ, Україна)
Тининика О. М., к.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Інформаційні технології в електроніці та телекомунікаціях
1.1. Автоматизація проектування.
1.2. Комп'ютерне моделювання та оптимізація.
1.3. Автоматизація наукових досліджень.
1.4. Технології моделювання фізичних процесів.
1.5. Математичні методи в крипто- та стеганографії.
1.6. Захист інформації від несанкціонованого доступу, виявлення порушення цілісності інформаційних контентів.
1.7. Управління інформаційною безпекою.
1.8. Апаратні та програмні методи захисту інформації.

Секція 2. Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи. Захист інформації в широкосмугових системах та комп'ютерних мережах
2.1. Сучасні та перспективні радіолокаційні системи.
2.2. Передача та обробка сигналів.
2.3. Апаратні радіоелектронні засоби.
2.4. Телевізійні пристрої та системи.
2.5. Технології та засоби зв’язку.
2.6. Телемедицина.

Секція 3. Проектування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів
3.1. Проектування та виробництво електронних засобів. Мікроелектромеханічні системи.
3.2. Надійність. Забезпечення теплових режимів.
3.3. Системи автоматизованого проектування.
3.4. Технологічні процеси виробництва електронних компонентів, вузлів, апаратів.
3.5. Метрологія. Стандартизація.
3.6. Конструкційні матеріали.

Секція 4. Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології
4.1. Функціональна мікро- та наноелектроніка.
4.2. Опто- та акустоелектроніка.
4.3. Вимірювачі-перетворювачі.
4.4. Світлодіодна техніка.
4.5. Матеріали мікро- та наноелектроніки.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявки на включення доповіді до Програми конференції приймаються разом з тезами за адресою <tkea@optima.com.ua> (див. форму заявки тут). У відповідь на лист із заявкою та тезами буде відправлено повідомлення про отримання. Якщо таке повідомлення не надійде, зробіть запит секретарю Оргкомітету.

Термін розгляду тез доповіді — один місяць. Якщо після його закінчення авторам не надійде повідомлення про включення доповіді до Програми конференції, необхідно зробити запит до Оргкомітету.

Реквізити для оплати участі (відповідно до заявки) будуть направлені авторам разом з повідомленням про включення доповіді до Програми.

Вимоги до тез доповіді викладено в шаблоні (див. тут). Запрошення буде надіслане учасникам конференції електронною поштою наприкінці квітня 2019 р.

Плановані публікації

Труди конференції з тезами доповідей будуть опубліковані до її початку, а по закінченні розміщені в Інтернеті на сайті конференції та на платформі еLIBRARY.RU у наукометричній базі даних РІНЦ.

Крім того, планується публікація збірника розширених доповідей (статей) англійською мовою у видавництві Springer.

Потенційним авторам збірника необхідно до 31 січня 2019 р. окрім тез надіслати в Оргкомітет статтю англійською мовою обсягом 10—20 сторінок формату А5, (оформлення згідно з шаблоном, див. тут), яка буде проходити окреме рецензування не менш ніж двома рецензентами. Рекомендовані Оргкомітетом статті будуть надіслані на розгляд у Springer, а опубліковані матеріали будуть подані видавництвом до міжнародних баз даних, таких як Scopus, WoS, для можливого індексування.

Ключові дати
Подання матеріалів для публікації в Трудах «СІЕТ» і в збірнику Springer 15/12/2018 31/01/2019
Подання матеріалів для публікації тільки в Трудах «СІЕТ» 10/02/2019
Повідомлення про прийняття доповіді 10/03/2019
Розсилка запрошення з Програмою конференції 01/05/2019

Поточну інформацію щодо конференції дивіться на сайті

Реквізити для зв’язку:  
	е-mail tkea.journal@gmail.com (Увага! Нова адреса), тел. +38 (099) 444-63-52.
		Відп. секретар ОК Олена Анатоліївна Тихонова
		Секретар ОК  Олександра Олексіївна Алєксєєва