Главная
 
UA   RU

21-ша МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Одеса, Україна
25—29 травня 2020 р.

Конференція відбудеться в онлайн-режимі 25, 26 травня.

Плануються виступи за напрямками:
1. Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи
2. Проектування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів
3. Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології

Бажаючим взяти участь в її роботі (хто не отримав листа з інструкціями) необхідно в найближчі терміни звернутися в Оргкомітет.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет (Україна)
Представництво «Польськa академія наук» у Києві
Лодзінський технічний університет (Польща)
Видавничий центр «Політехперіодика» (м. Одеса, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова: Оборський Геннадій Олександрович, д. т. н., ОНПУ

Відп. секретар: Тихонова Олена Анатоліївна, ПП «Політехперіодика»

Дмитришин Д. В., д. ф.-м. н. (ОНПУ, Україна)
Піліпенко В. О., д. т. н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Sobchuk H., prof. (Представництво «Польськa академія наук» у Києві)
Чміль В. М., к. т. н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Єфіменко Анатолій Афанасійович, д. т. н., ОНПУ

Вчений секретар: Садченко Андрій Валерійович, к. т. н., ОНПУ

Бондаренко О. Ф., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Бондарєв А. П., д.т.н. (НУ «Львівська політехніка»,
      Україна)
Vajda I., Dr.Sc. (Budapest University of Technology and
     Economics, Budapest, Hungary)
Vinnikov D., Dr.Sc.(Tallinn University of Technology,
     Tallinn, Estonia)
Galkin I., Prof. (Riga Technical University, Riga, Latvia)
Глушеченко Е. М., к.т.н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)
Dhoska K.,Dr. (Polytechnic University of Tirana, Tirana,
     Albania)
Казаков А. І., д.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Martins J., Prof. (Instituto de Desenvolvimento de Novas
     Tecnologias, Caparica, Portugal)
Мокрицький В. А., д.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Невлюдов І. Ш., д.т.н. (ХНУРЕ, Харків, Україна)
Nika D., Dr.Sc. (Moldova State University,
     Кишинів, Молдова)
Ніколаєнко Ю. Є., д.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Pires V., Prof. (Instituto Politecnico de Setubal, Setubal,
     Portugal)
Петлицька Т. В., к.т.н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Плаксін С.В., д.ф.-м.н. (Інститут транспортних систем
      та технологій НАНУ, Дніпро, Україна)
Rodzik D., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Romero-Cadaval E., Prof. (Universidad de Extremadura,
     Badajoz, Spain)
Rychlik A., Ph.D. (Lodz University of Technology, Poland)
Сафронов П.С., к.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Солодуха В. О., к.т.н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Stevich Z., Dr. Sc. (University of Belgrade, Сербія)
Szczurko J., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Томашик В. М., д.х.н. (Інститут фізики напівпровідників
      ім. В. Є. Лашкарьова, Київ, Україна)
Тининика О. М., к.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)

Реквізити для зв’язку:  
	е-mail tkea.journal@gmail.com, тел. +38 (099) 444-63-52.
		Відп. секретар ОК Олена Анатоліївна Тихонова
		Секретар ОК  Олександра Олексіївна Алєксєєва