Главная
Технологія та конструювання в електронній апаратурі, 2023, № 3-4, с. 3-8.
DOI: 10.15222/TKEA2023.3-4.03
УДК 62.112.5
Відновлення працездатності радіоелектронних пристроїв шляхом реінжинірингу
(українською мовою)
Лаврич Ю. М., Бистров М. І., Плаксін С. В., Погоріла Л. М., Шкіль Ю. В.

Україна, м. Дніпро, Інститут транспортних систем і технологій НАН України

Проаналізовано проблеми підтримки працездатності експлуатованих зразків радіоелектронної апаратури, які виробили свій технічний ресурс і для яких припинено виготовлення елементної бази. Обґрунтовано підхід до продовження життєвого циклу технічних виробів шляхом відновлення цільових функцій модулів та комірок, використовуючи технології реінжинірингу. Можливості реінжинірингу демонструються на прикладі функціональної системи контролю 4ПК, що входить до складу апаратури РЛС 5Н86 (“Нen House”), яка перебуває в експлуатації з 1975 р.

Ключові слова: реінжиніринг, ресурс, модуль, комірка, елементна база.

Дата подання рукопису 09.05 2023
Використані джерела
  1. Климченко В. Й., Бєлавін О. В. Обґрунтування раціонального співвідношення обсягів капітального ремонту, модернізації і закупівлі та розробок ОВТ РТВ на середньострокову та довгострокову перспективи. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2013, вип. 3(36), с. 35 – 41.
  2. Фeдухин А. В. Прогнозирование надежности электронных устройств после длительного хранения. Математичні машини і системи, 2004, № 4. с. 164 – 170.
  3. Лаврич Ю. Н. Исследование влияния длительного хранения на характеристики солнечных батарей. Труды II МНПК “Полупроводниковые материалы, информационные технологии и фотовольтаика”, Кременчук, Україна, 2013, с. 79 – 80.
  4. Безкоровайний В. В., Судік А. О. Оптимізація топологічних структур централізованих логістичних мереж у процесі реінжинірингу. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 2121, № 1(15), с. 23–31. https://doi.org/10.30837/ITSSI.2021.15.023 (Eng)
  5. Великодний С.С., Зайцева-Великодна С.С., Бурлаченко Ж.В. Програмне забезпечення для автоматизованого проектування мережевої графіки програмного забезпечення систем реінжинірингу. Вісник передових інформаційних технологій, 2019, т. 2, № 2, с. 95–107. https://doi.org/10.15276/hait.02.2019.2 (Eng)
  6. Нечипоренко А. С., Губаренко Є. В., Губаренко М. С. Реінжиніринг топологічної структури регіональних електроенергетичних систем. Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2022, № 2(102), с. 49–62. https://doi.org/10.32620/reks.2022.2.04 (Eng)
  7. Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле: 9 методов реинжиниринга бизнес-процессов. Альпина Паблишер, 2017, 360 c.