Главная
Технологія та конструювання в електронній апаратурі, 2023, № 3-4, с. 59-64.
DOI: 10.15222/TKEA2023.3-4.59
УДК 538-9
Чи деградують термоелектричні генераторні модулі внаслідок дифузії нікелю
(українською мовою)
1,2Горський П. В.

Україна, м. Чернівці, 1Інститут термоелектрики НАН та МОН України, 2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

З використанням розробленої методики показано, що дифузія нікелю навіть протягом 50 років не веде до деградації термоелектричних генераторних модулів. Для розрахунку електричного контактного опору використано теорію композитів і запропоновану дифузійну теорію електричного контактного опору, а також методику апроксимації температурних залежностей характеристик термоелектричного матеріалу за експериментальними даними.

Ключові слова: термоелектричний генераторний модуль, контактний опір, дифузія нікелю, дифузійна теорія, теорія композитів.

Дата подання рукопису 06.07 2022 - 08.07 2023
Використані джерела
  1. Lukas K.S., Liu W.S., Ren Z.F., Opeil L.P. Transport properties of Ni, Co, Fe, Mn doped Cu0.01Bi2Te2.7Se0/3 for thermoelectric device applications. J. Appl. Phys., 2012, vol. 112, рр. 054509-1 — 054509-5. http://dx.doi.org/10.1063/1.4749806
  2. Lan Y.C., Wang D.Z., Chen G., Ren Z.F. Diffusion of nickel and tin in p-type (Bi,Sb)2Te3 and n-type Bi2(Te,Se)3 thermoelectric materials. Appl. Phys. Let., 2008, vol. 92, iss. 10, 101910. https://doi.org/10.1063/1.2896310
  3. Федорович Н.А. Диффузия примесей в термоэлектрических материалах. Автореф. дисс. … канд. физ.- мат. наук. Ленинград, 1965. Gorskyi P.V. Diffusion theory of electrical contact resistance of the thermoelectric superlattice — metal couple. arXiv 2207.05065v1 [cond-mat.mes-hall]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.05065
  4. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М., Наука, 1978, 792 с.
  5. Landauer R. The electrical resistance of binary metallic mixtures. J. Appl. Phys. 1952, vol. 23, iss. 7, pp. 779 – 784. https://doi.org/10.1063/1.1702301
  6. Балагуров Б. Я. Электрофизические свойства композитов, М., Ленанд, 2015, 752 с.
  7. Sarychev A.K, Vinogradov A.P, Effective medium theory for the magnetoconductivity tensor of disordered material. Phys. Stat. Sol. (b) 1983, vol. 117, iss. 2, pp. K113-K118. https://doi.org/10.1002/pssb.2221170252
  8. Чижиков Д. М., Счастливый В.П. Теллур и теллуриды. М., Наука, 1966, 280 с.