Главная
Технологія та конструювання в електронній апаратурі, 2023, № 1-2, с. 50-59.
DOI: 10.15222/TKEA2023.1-2.50
УДК 629.5.064.5
Прилад для вимірювання сигналів конвеєрних ваг при завантаженні судна сипучими матеріалами
(українською мовою)
Завадський В. А.1, Харченко Р. Ю.1, Дранчук С. М.2, Цацко В. І.2, Гаур Т. О.2

Україна, 1Національний університет "Одеська морська академія", 2Одеський національний морський університет.

Розроблено пристрій та алгоритм його роботи, які направлені на поліпшення якості та підвищення точності вимірювання за допомогою конвеєрних ваг маси завантажуваного на судно сипучого матеріалу. Пристрій дозволяє не тільки одночасно вимірювати поточну вагу сировини, що знаходиться на ваговій платформі, та швидкість пересування стрічки конвеєра, а й враховувати неоднорідність сипучого матеріалу та нерівномірність руху стрічки.

Ключові слова: конвеєрні ваги, точність вимірювання, алгоритм роботи, зважування, сипучий матеріал.

Дата подання рукопису 11.03 2023
Використані джерела
 1. Salvo M., Smeacetto F., D’Isanto F. et al. Glass-ceramic oxidation protection of higher manganese silicide thermoelectrics. Journal of European Ceramic Society, 2019, vol. 39, pp. 66–71. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.01.007
 2. Калашников Е.Е., Кошевой Н.Д., Черепащук Г.А. Экспериментальное исследование весоизмерительной системы непрерывного действия. Зб. наук. праць ХАІ «Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології», Харків, 2007, №3 (35), с. 196–199.
 3. Кошевой Н.Д., Черепащук Г.А., Калашников Е.Е. Оценка точности непрерывного дозирования сыпучих материалов. Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2008, №1 (28), с. 143–147.
 4. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Москва, Техносфера, 2005, 592 с.
 5. Мирский Г. Я. Электронные измерения. Москва, Радио и связь, 1986, 440 с.
 6. Дерябин В. Преобразователи напряжение-частота. Chip News Инженерная электроника, 2004, № 8, с. 13–23.
 7. Дранчук С.М., Завадський В. А., Чайка А.В. Аналогово-частотний перетворювач для тензометричних датчиків суднового обладнання. Матер. ІХ міжнар. наук.-техн. конф. «Суднова електроінженерія, електроніка і автоматика», Україна, Одеса, 2019, с. 50–54.
 8. Дранчук C. М., Завадський В. А., Харченко Р. Ю. Моні¬то¬ринг швидко змінних у часі процесів в суднових машинах, з подальшим аналізом результатів. Електротехнічні та комп’ютерні системи, 2019, № 31(107). https://doi.org/10.15276/eltecs.31.107.2019.11
 9. Завадський В. А., Харченко Р. Ю., Дранчук С. М., Цацко В. І. Пристрій для дослідження температурної сталості характеристик перетворювачів напруги в частоту. Технология и конструи¬рование в электронной аппаратуре, 2021, № 3–4, с. 9–16. https://doi.org/10.15222/tkea2021.3-4.09
 10. Дранчук С. Н., Завадський В. А., Харченко Р. Ю. Моніторинг процесів в суднових машинах, які швидко змінюються у часі, з послідуючим аналізом результатів, ХХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», 2019, Україна, Одеса.
 11. Жуковицкий В.И. Основы теории и принципы построения автоматических весоизмерительных комплексов в горнорудной промышленности. Днепропетровск, МОН Украины, НГУ, 2014, 243 с.
 12. Датчик контроля скорости ДКС-1К http://usk.ua/datchik-kontrolja-skorosti-dks-1k.html (15 березня 2023)
 13. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника. Москва, Техносфера, 2004, 363 с.
 14. Трамперт В. Измерение и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров. Киев, МК-Пресс, 2007, 208 с.
 15. Евстигнеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tyny и Mega фирмы «Atmel». Москва, Додека-ХХI, 2006, 589 с.
 16. Ревич Ю.В. Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера. СПб. БХВ-Петербург, 2008, 384 с.
 17. Shi L., He J., Wu G. et al. Measuring system and method for auto-loading of bulk cargo. Proceedings Volume 7128, Seventh International Symposium on Instrumentation and Control Technology: Measurement Theory and Systems and Aeronautical Equipment, 2008, 71280Z. https://doi.org/10.1117/12.806622
 18. Blokus-Roszkowska A. Reliability analysis of the bulk cargo loading system including dependent components. AIP Conference Proceedings, 2016, vol. 1738, iss. 1, 440002. https://doi.org/10.1063/1.4952220
 19. Mansur V., Pershin V. F. Development of a method for weight continuous dosing of bulk materials and its implementation analysis. Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, 2023, no.1 (754), pp. 33–41. https://doi.org/10.18698/0536-1044-2023-1-33-41
 20. Шилин Д.В., Шестов Д.А., Ганин Е. Повышение точности взвешивания сыпучих материалов в дозаторном прямоточном расходомере с двумя тензодатчиками. Вестник МЭИ, 2019, № 3(3), с. 116–123.