Главная
Технологія та конструювання в електронній апаратурі, 2023, № 1-2, с. 9-13.
DOI: 10.15222/TKEA2023.1-2.09
УДК 621.396.965:621.391.26
Показник поліпшення нелінійних одноканальних системобробки сигналу в умовах гаусових завад
(українською мовою)
Цевух І. В., Сакович А. А., Цевух В. І.

Україна, Національний університет «Одеська політехніка».

Досліджувались два нелінійних одноканальних виявника корисного сигналу в умовах адитивної суміші некорельованої та корельованої гаусових завад. Для порівняння ефективності виявників з класу нелінійних структур використано показник поліпшення, який є відношенням величин сигнал/завада на виході нелінійної системи та на її вході, усереднений за всіма можливими радіальними швидкостями цілі. Наведено числові результати порівняльного аналізу потенціальної ефективності розглянутих алгоритмів для різних спектрально-кореляційних параметрів адитивної суміші некорельованої та корельованої завад.

Ключові слова: система обробки сигналу, адитивна суміш завад, коефіцієнт поліпшення.

Дата подання рукопису 02.03 2023
Використані джерела
  1. Skolnik M. I. (Еd.) Radar Handbook. New York: McGraw Hill, 2008, 1352 p.
  2. Melvin W. L., Scheer J. A. (Eds.) Principles of Modern Radar: Advanced Techniques. New York, SciTech Publishing, IET, Edison, 2013, 846 p.
  3. Richards M. A. Fundamentals of Radar Signal Processing. New York: McGraw Hill Education, 2014, 618 p.
  4. Lekhovytskiy D. I., Riabukha V. P., Semeniaka A. V. et al. Protection of coherent pulse radars against combined interferences. 1. Modifications of STSP systems and their ultimate performance capabilities. Radioelectronics and Communications Systems, 2019, vol. 62, no. 7, р. 311–341. https://doi.org/10.3103/S073527271907001X
  5. Бартенев В. Г., Шлома А. М. О построении адаптивного обнаружителя импульсных сигналов на фоне нормальных помех с неизвестными корреляционными свойствами. Радиоэлектроника, 1978, № 2, с. 3–8.
  6. Цевух И. В. Алгоритм обработки гауссовых сигналов условиях гауссовых помех. Радиоэлектроника, 1988, № 12, с. 53–54.
  7. Averochkin V. O., Troyanskiy O. V. The Hotelling detector using quadrature chennals decorrelation. Праці Одеського політехнічного університету, 2014, vol. 1(43), р. 225–229.
  8. Ronald W. Butler, PooriaPakrooh, Louis L. ScharfA MIMO Version of the Reed-Yu Detector and its Connection to the Wilks Lambda and Hotelling T2 Statistics. IEEE Transactions on Signal Processing, 2020, vol. 68, р. 2925–2924. https://doi.org/10.1109/TSP.2020.2988996
  9. Орлов В. В. Эффективность адаптивного обнаружения сигнала на основе теста Хотеллинга. Збірник наукових праць ІПМЕ, 2010, № 57, с. 72–79.
  10. IEEE Standard Radar Definitions. IEEE Std 686-1997, 1998, 40 р. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.86185