Главная

http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2018.2.42

УДК 669.054

Визначення кількості запасних елементів технічних систем
за частотою відмов

Тининика О. М.

Ключові слова: надійність, запасні частини, метод прогнозування, розподіл Релея, рівень відмов

Одним із способів підвищення рівня надійності технічних систем є створення комплекту запасних частин, агрегатів, виробів для їх оперативної заміни за виникнення відмов. Для забезпечення функціонування системи на належному рівні необхідне ефективне управління цими резервами, тому придбання запасних частин правомірно розглядається як особлива проблема теорії управління запасами, вирішення якої важливе для забезпечення безперервності експлуатації, а в ряді випадків і для досягнення необхідної безпеки. Непередбачуваність відмови обладнання та деталей має тут велике значення. Одним із способів зменшення рівня непередбачуваності є зберігання достатньої кількості запасних частин, що призводить до збільшення вартості запасів. Більш дешевий спосіб — оцінити необхідний комплект запчастин за допомогою однієї з доступних моделей прогнозування, при цьому перевагу мають ті моделі, що стосуються оцінки необхідної кількості запасних частин на основі таких параметрів, як їх надійність, складність і якість сервісу, тривалість життя, інтенсивність експлуатації, витрати на обслуговування та інше.
У даній роботі запропоновано досить просту модель для оцінки кількості запасних частин на основі аналізу параметрів надійності з використанням розподілу Релея. Прогнозування на її основі виконує свою основну функцію — запобігає затримці при технічному обслуговуванні і мінімізує перевантажен¬ня запасними частинами. За допомогою одержаної формули можуть проводитися розрахунки поодиноких комплектів запасних частин, призначених для ремонту, профілактичних робіт і настроювання.

Україна, Одеський національний політехнічний університет.

Опис статті для цитування: Тынныка А. Н. Определение количества запасных элементов технических систем по частоте отказов. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2018, № 2, с. 42—45. http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2018.2.42

Зберегти повну версію статті