Главная
ISSN 2225-5818 (Print)
ISSN 2309-9992 (Online)
Науково-виробничий журнал
"Технологія та конструювання в електронній апаратурі"
("Technology and design in electronic equipment")
Ліцензія Creative Commons
Вільний доступ до журналу

Засновники

 • Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ);
 • Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (м. Київ);
 • Національний університет «Одеська політехніка» (м. Одеса);
 • Видавництво “Політехперіодика” (м. Одеса).

Включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузях «Технічні науки» та «Фізико-математичні науки» за спеціальностями:
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали;
 • 123 Комп'ютерна інженерія;
 • 132 Матеріалознавство;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • 163 Біомедична інженерія;
 • 171 Електроніка;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Заснований у 1977 р.(Детальніше про історію журнала див. тут).

Журнал включено до міжнародної довідкової системи з періодичних та продовжуваних видань Ulrich’s Periodicals Directory (видавництво Bowker, США), до міжнародної системи бібліографічних посилань CrossRef, в базу даних DOAJ, у пошукову систему та базу даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI), в Google Scholar.

Анотації статей публікуються в Українському реферативному журналі “Джерело”, Серія 2 (м. Київ).

Періодичність – 4 номера на рік.

Склад редакційної колегії див. тут.

Тематичні рубрики журналу див. тут.

Поштова адреса редакції “ТКЕА”: 65044, Одеса-44, а/с 17.
Тел. +38 (099) 444-63-52.
e-mail: tkea.journal@gmail.com.


Зав. редакції Олена Анатоліївна Тихонова.