Главная

Головний редактор

Бондаренко О. Ф., к.т.н. (Національний технічний університет України «Київський
                політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського », м. Київ, Україна)
                Scopus Author ID: 35104266600
                ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4276-1145

Редакційна рада

 • Бєляєв О. Є., д.ф.-м.н., академік НАН України (Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Україна)
        Scopus Author ID: 7201550142

 • Ваків М. М., д.т.н. (НВП «Електрон-Карат», м. Львів, Україна)
        Scopus Author ID: 6603631895

 • Оборський Г. О., д.т.н. (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна)
        Google Академія

 • Чміль В. М, к.т.н. (Науково-виробниче підприємство «Сатурн», м. Київ, Україна)
        Scopus Author ID: 8352704700

 • Тихонова О. А. (ПП «Політехперіодика», м. Одеса, Україна)

Редакційна колегія