Главная

http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2018.2.21

УДК 519.816:004.33(035)

Метод експертного вибору цифрових компонентів систем промислової автоматики на основі марківської моделі

Болтьонков В. О., Куваєва В. І., Червоненко П. П.

Ключові слова: програмований логічний мікроконтролер, промислова автоматика, експертне оцінювання, колективне ранжування, рангова шкала, марківський ланцюг.

Експертна оцінка і обгрунтований вибір цифрових компонентів на ринку мікроелектроніки є складною і відповідальною задачею. Для її вирішення відомі методи проведення експертиз підходять не в повній мірі в зв'язку з трудомісткістю обробки результатів. Розробка методу експертного вибору цифрових компонентів, що дозволяє швидко отримувати узагальнену колективну експертну оцінку (КЕО), оцінювати узгодженість думок експертів і приймати обґрунтовані рішення, є достатньо актуальною.
Задача дослідження – розробка методу формування КЕО для вибору цифрових компонентів систем промислової автоматики на основі ланцюга Маркова і його перевірка в реальній практичній ситуації. Запропоновано метод формування КЕО складних компонентів систем автоматики на основі марківської моделі. При агрегуванні експертних переваг кожна альтернатива представляється як стан марківського ланцюга. Далі для вершин марківского графа розраховується число Коупленда, дорівнює різниці числа дуг, що входять в вершину і виходять з неї. У колективному ранжируванні альтернативи розташовуються по спадаючому значенню числа Коупленда.
Розроблений метод продемонстрував високу швидкодію в порівнянні з відомими аналогами. Правильність запропонованого методу, його працездатність і швидкодія підтверджені на реальній експертизі і в процесі комп'ютерного моделювання.
Проведені дослідження показали, що розроблений метод формування колективної експертної оцінки працює в 80-200 разів швидше, ніж метод КЕО на основі медіани Кемені. Практична значимість запропонованого методу продемонстрована на реальній експертизі, проведеній на підприємстві «Кріопром» (м. Одеса, Україна) при закупівлі партії програмованих логічних мікроконтролерів в рамках масштабного проекту по автоматизації блоків очистки повітророзподільних установок, що промислово випускаються.

Україна, Одеський національний політехнічний університет.

Опис статті для цитування: Болтенков В.А., Куваева В.И., Червоненко П.П. Метод экспертного выбора цифровых компонентов систем промышленной автоматики на основе марков¬ской модели. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2018, № 2, с. 21—28. http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2018.2.21

Зберегти повну версію статті